Els Coenen

Els Coenen – auteur van Bewind vs Bemind

‘Om mijn verontwaardiging en gevoelens van onmacht een constructieve wending te geven schreef ik ‘Bewind vs Bemind’, voor alle kwetsbare ouderen die net als mijn tante Margriet het slachtoffer werden van een wereldvreemde bewindvoeder. Velen kunnen het zelf niet vertellen of hebben niemand die naar hen luistert.’

In 2011, na vijfendertig jaar Oud-Heverlee, verhuisde Els Coenen (1958) weer naar haar geboortestad Lier. Zes jaar later zorgde ze ervoor dat ook haar tante Margriet na een lange lijdensweg naar haar roots kon terugkeren.

Op school leerde Els liever rekenen dan schrijven. Na haar studies kernfysica werkte ze in de IT- en in de telecomsector. Op haar veertigste riepen de bergen haar. Klimmen om de werkstress los te laten. Na de Mont Blanc volgde de Kilimanjaro. En zo kwam ze voor het eerst in aanraking met Afrika, dat haar hart veroverde en niet meer zou loslaten.

Net geen vijftig was Els toen ze op kantoor een hersenbloeding kreeg. Haar kijk op het leven veranderde. Ze werd yogaleraar en ging deeltijds werken om yogaopleidingen naar Burundi, Kenia en Ethiopië te kunnen brengen.

Haar liefde voor de wetenschap borrelde weer op toen ze voor haar laatste project in de telecomsector op zoek ging naar studies over de impact van straling op gezondheid.

In oktober 2016 stopte ze met werken om nieuwe dingen te gaan doen. Maar dat was buiten tante Margriet gerekend. ‘Bewind vs Bemind’ vertelt dat verhaal.

Els is geboren met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Toen haar tante Margriet in het kamp van de machtelozen bleek te verblijven, kon Els niet anders dan ingrijpen. Ze had amper van bewindvoering gehoord en haar beeld van het vredegerecht was romantisch. De ontnuchtering was groot. Via dit boek ruchtbaarheid geven aan deze problematiek was het enige zinvolle en constructive dat ze na haar ervaring kon bedenken.

Ondertussen lonkte Afrika weer.  Een yogaopleiding was gepland in Sierra Leone in 2020. Het Corona virus stak stokken in de wielen.

De vrijgekomen tijd spendeert Els aan het schrijven van korte teksten, maar vooral ook in het opvolgen van de aantijgingen van seksueel en machtsmisbruik door Yogi Bhajan.

Hij bracht eind jaren zestig zijn versie van Kundalini Yoga naar het Westen. Begin 2020 zorgde het boek 'Premka. White Bird in a Golden Cage. My life with Yogi Bhajan.' van Pamela Sahara Dyson, voor een stoomversnelling in het onderzoek naar deze misbruiken. Vele nieuwe slachtoffers meldden zich aan evenals vele verdedigers van Yogi Bhajan die in 2004 overleed. Als oud-voorzitter van de Belgische federatie van Kundalini Yoga (van 2010 tot 2018) voelt Els zich nauw betrokken bij deze zaak van misbruik.v

Els was meer dan tien jaar zeer actief als yogalerares in België. Zij assisteerde in lerarenopleidingen in België, Nederland, Duitsland, Burundi en Kenya.  Van 2011 tot 2016 reisde ze verschillende malen per jaar naar Oost-Afrika om opleidingen of workshops te organiseren en te geven.

Toen zij in 2017 het artikel 'From Maharaj to Mahan Tantric' las van historicus Philip Deslippe waaruit bleek dat Yogi Bhajan een loopje nam met de waarheid op vlak van de oorsprong van de yogavorm en ook loog over zijn leraren, knakte er iets in haar vertrouwen. Niet in het minst omdat haar vragen over deze kwestie naar de Internationale Kundalini Yoga organisaties onbeantwoord bleven. Zij besliste dan ook om afstand te nemen, nam ontslag uit  de raad van bestuur en stopte met lesgeven en met organisatie van opleidingen.

In juni 2019 nam zij tijdelijk het voorrzitterschap van de Belgische federatie weer over, omdat de voorzitter ontslag genomen had en het team nood had aan leiderschap. Een paar maanden eerder was ze weer actief de actualiteit in de KY wereld beginnen opvolgen. Aanleiding was de heisa die ontstaan was bij de beveiligingsfirma Akal Security. Dat is een profit organisatie die deel uitmaakt van het geheel van KY organisaties. Akal Security kwam in opspraak omdat ze betrokken zouden geweest zijn bij wantoestanden aan de grens van de US met Mexico waarbij vluchtelingengezinnen uit mekaar gerukt werden. Het duurde meer dan een jaar voor de top van de organisatie maatregelen wilde nemen om te zorgen dat Akal Security in de toekomst zich niet meer inlaat met dergelijke zaken. En dan kwam in januari 2020 het boek van Pamela Dyson. Els was blij te zien dat deze trigger eindelijk een snelle en gepaste reactie teweegbracht bij de top van de organisatie in de States. Dit motiveerde haar om te blijven omdat nu ook de onderzoeken van Philip Deslippe blijkbaar au sérieux genomen worden.

Sinds juni 2020 is er een nieuwe raad van bestuur aangesteld in België. Totdat er vervanging gevonden is, heef Els zich akkoord verklaard om de contact persoon voor België te blijven voor de Internationale gemeenschap.

In België probeert ze helder en transparant over de aantijgingen van misbruik ten opzichte van Yogi Bhajan te communiceren binnen de Kundalini Yoga gemeenschap.