Els Coenen

Els Coenen

"Ik schreef Bewind vs Bemind voor alle kwetsbare personen die slachtoffer werden (of zijn) van een wereldvreemde professionele bewindvoerder, net als tante Margriet. Het schrijven hielp mij om iets constructiefs te doen met mijn gevoelens van verontwaardiging en onmacht," zei Els eind januari 2020 bij de boekvoorstelling. "Velen kunnen het onrecht dat hen door juristen wordt aangedaan zelf niet aanklagen en/of hebben niemand die naar hen luistert." 

Meteen na de publicatie van haar eerste boek, startte Els een ander diepgaand onderzoek: naar de gevolgen van het machtsmisbruik in de wereld van 'Kundalini Yoga zoals onderwezen door Yogi Bhajan'. Decennialang was het onder de radar gebleven ook al waren er duizenden volwassenen en kinderen bij betrokken. Waarom Els ook aan dat onrecht meer ruchtbaarheid wilde geven in haar tweede boek Under the Yoga Mat, wordt hieronder snel duidelijk.

Op school hield Els meer van rekenen dan van taal. Na haar studies kernfysica werkte ze in de IT- en in de telecomsector. Op haar veertigste riepen de bergen haar. Klimmen om de werkstress los te laten. Na de Mont Blanc volgden Mount Meru, Mount Kenia en Kilimanjaro. En zo kwam ze voor het eerst in aanraking met Afrika dat haar hart veroverde en niet meer zou loslaten.

Net geen vijftig was Els toen ze op kantoor een hersenbloeding kreeg. Haar kijk op het leven veranderde. Ze creëerde meer ruimte voor haar jeugdpassie: lezen en mijmeren over de mysteries van het leven. Zo ontdekte ze de schoonheid en eenvoud van Ayurveda, werd ze yogaleraar en ging ze deeltijds werken om yogalerarenopleidingen te organiseren en te begeleiden. Dat deed ze dichtbij huis maar ook in Oost-Afrika. Van 2010 tot 2018 was ze voorzitter van de Belgische Kundalini Yoga Federatie en kwam zo ook in aanraking met het reilen en zeilen van de patriarchale en machtige organisaties in de VS van waaruit deze yoga werd/wordt bestierd.

Rond 2013 begon ze haar job bij Proximus in vraag te stellen en net op dat moment kreeg ze de wind van voren van een vriend. Die kloeg erover dat Proximus een gsm-antenne had geplaatst in een kerktoren vlakbij zijn huis. "Hoe is het mogelijk! In zo een dichtbevolkt gebied!" Els besefte dat ze te weinig kennis had om iets zinnigs te kunnen antwoorden. Ze stapte naar de toenmalige CEO van Proximus en kreeg de toestemming om vanuit haar wetenschappelijke opleiding op zoek te gaan naar wat en hoeveel er wel en niet geweten was over de impact van door de mens veroorzaakte straling op gezondheid. Het doel van haar nieuwe project was om het bedrijf in staat te stellen om daarover betrouwbaar en transparant te kunnen communiceren naar de buitenwereld toe en richtlijnen aan te reiken voor 'slim gebruik'.

Drie jaar lang 'tolereerde' Proximus haar zoektocht. Al snel ontdekte ze dat de sterke lobbying vanuit de sector ervoor zorgde dat er niet teveel werd onderzocht en nog minder gecommuniceerd. 'Dat' en de groeiende weerstand die Els ondervond in het bedrijf deden haar besluiten om in oktober 2016 vroegtijdig haar professionele leven vaarwel te zeggen.

Ze zou nieuwe dingen gaan doen ... 

Maar dat was buiten tante Margriet gerekend. Els zag hoe het machtsmisbruik van juristen  het leven van haar tante in een hel hadden veranderd. Via een boek de wantoestanden en de aangerichte schade benoemen, was het enige zinvolle dat ze kon bedenken.

Begin 2020, na de publicatie van Bewind vs Bemind, werd de aandacht van Els opgeëist door het misbruik en de criminele activiteiten in de wereld van 'Kundalini Yoga zoals onderwezen door Yogi Bhajan'. Vijftig jaar lang waren die verborgen gebleven onder de dekmantel van yoga, religie en een Healthy-Happy-Holy levensstijl. De getuigenis van de voormalige nummer twee van de organisatie en de #MeToo zeitgeist, zorgden ervoor dat honderden de moed vonden om eindelijk hun verhaal naar buiten te brengen. Els luisterde urenlang naar getuigenissen van overlevenden die beschreven welke impact het seksueel geweld, het kindermisbruik, de uitbuiting en het sekteleven hadden gehad op hun leven. Ze kwam meer en meer te weten over de drugs- en wapenhandel, de frauduleuze praktijken en het financieel gesjoemel dat door de FBI werd onderzocht en waarvoor verschillende leiders van Bhajan's organisaties veroordelingen opliepen. Bhajan's politieke connecties zorgden ervoor dat hij zelf buiten schot bleef.

Tien jaar lang had Els zich met hart en ziel ingezet om deze yogavorm mee te promoten. De hypocrisie en de leugens die ze jarenlang niet had gezien en nu ontdekte, maakten haar misselijk. Ook nu weer zag zij hoe haar specifieke situatie, ervaring en kennis nuttig konden zijn om de onfrisse en oncomfortabele waarheid aan de oppervlakte te brengen, de pijn en het leed van de overlevenden te erkennen en te benoemen, en om het bewustzijn van de buitenwereld over de risico's die inherent zijn aan deze yogavorm te vergroten.

In de lente van 2021 creëerde Els de website www.abuse-in-kundalini-yoga.com en in juli 2023 bracht ze samen met GuruNischan - een overlever geboren in de 3HO sekte - een boek uit: Under the Yoga Mat: The Dark History of Yogi Bhajan's Kundalini Yoga. Daarin wordt historisch onderzoek gecombineerd met verhalen van overlevers om een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van de duistere geschiedenis van deze spirituele sekte.

En toen werd het stil en kwamen de kleuren.