Bewind vs Bemind

Het boek is verkrijgbaar in je boekhandel.ISBN 978 94 9311 123 3

Uitgeverij Beefcake Publishing.De Nabeschouwing Bewindvoering

vind je hieronder.

Jan Nolf - ere-vrederechter #justitiewatcher #radiorechter - schrijft in het voorwoord van het boek:


Deze dappere getuigenis is een #mustread voor wie bewindvoering van onderuit wil begrijpen en voor al wie straks met deze problematiek geconfronteerd kan worden.

Jullie allemaal dus. 


Link naar de inleiding van Jan Nolf  tijdens de boekvoorstelling.In Memoriam


Op 26 januari 2020 overleed Margrietje.


De boekvoorstelling op 31 januari werd dan ook een eerbetoon aan haar.


Ze leeft verder in ons hart en

in dit verhaal dat  hopelijk

kan bijdragen tot de broodnodige mentaliteitswijziging binnen   justitie.


Met speciale dank aan Knack journaliste Ann Peuteman en fotografe Lies Willaert  voor de mooie foto's.

Niemand van ons kon toen bevroeden dat het de laatsten zouden zijn.

Bewind vs Bemind bestaat uit twee delen.


Deel I, het verhaal van Margriet, is een ontnuchterende getuigenis  over bewindvoering.


Deel II, een nabeschouwing over bewindvoering, vind je hiernaast. Daarin onderzoekt de auteur de recente evoluties in de wetgeving, persberichten, gelijkaardige verhalen en dergelijke.


Het overzicht start bij de nieuwe wetgeving rond bewindvoering die op 1 september 2014 in werking trad en stopt bij de aangepaste wetgeving in het najaar van 2019.


Daarnaast komen ook volgende zaken aan bod:

 • de Driekoningenbrief uit de zorgsector die begin 2016 wanpraktijken aanklaagde,
 • de oprichting van het Meldpunt bewindvoering jan 2017,
 • het verhaal van Julien dat een verontwaardigde Phara de Aguirre bracht op Radio 1 op 25 jan 2017,
 • de gemiste kansen van de brochure Familiale Bewindvoering van de Koning Boudewijn Stichting die in maart 2017 uitkwam,
 • het gehakketak tussen aanklagers van misbruiken en de woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies,
 • de nieuwe wet van Koen Geens waar twee jaar aan gesleuteld werd: van het najaar 2017 tot najaar 2019,
 • het gebrek aan aandacht daarin voor de noodzakelijke mentaliteitswijziging binnen justitie,
 • de audit van de Hoge Raad van de Justitie die in december 2017 aangekondigd werd en waarvan de resultaten eind juli 2019 met resultaten kwam,
 • het verhaal in de Gazet van Antwerpen eind maart 2018  over de achttennegentigjarige Livien die nooit iets tekort kwam maar door een foute bewindvoering plots geen brood meer kon kopen,
 • de schaamteloze promotiestunt van professionele bewindvoerders op het internet,
 • de hoopvolle opmars van de voorzorgsvolmacht
 • en nog veel meer.